Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Rzgów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.gminarzgow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2016-05-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-18
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Informatyk , adres e-mail: informatyk@gminarzgow.pl , telefon: 63 241 90 18 / wew. 38.

Informacja zwrotna

W przypadku z problemów z dostępnością prosimy o kontakt: ug@gminarzgow.pl,  tel. 63 241 90 18

Postępowanie odwoławcze

Po wyczerpaniu w/w procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

W przyszłości zostaną podjęte działania zwiększające dostępność.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2020 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Czech
Ilość wyświetleń: 236
18 marca 2020 09:09 (Michał Czech) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
18 marca 2020 09:05 (Michał Czech) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
18 marca 2020 09:05 (Michał Czech) - Aktualizacja deklaracji dostępności.