Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP) - Urząd Gminy Rzgów

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1664) w Urzędzie Gminy Rzgów uruchomiona została ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA umożliwiająca każdemu obywatelowi RP doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

 

UWAGA!

W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Rzgów konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

 

Założenie konta użytkownika na platformie ePUAP

Złożenie wniosku (dokumentu elektronicznego) do Urzędu Gminy Rzgów

.

 

METODY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO URZĘDU:

1) Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

2) Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu:

od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

do SEKRETARIATU mieszczącego się w pokoju nr 10 przy ul. Konińskiej 8 w Rzgowie

na następujących nośnikach danych:

a) dyskietka 1,44 MB

b) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c) płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

.

 

WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTARCZANYCH DO URZĘDU:

1) Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.

2) Akceptowalne formaty załączników to:

- DOC, RTF

- XLS

- CSV

- TXT

- JPG, BMP, GIF, TIF

- PDF

- ZIP.

3) Pojemność wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4) Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe (wirusy itp.) będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-12
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Gminy Rzgów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2016 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1543
25 maja 2016 14:25 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2016 14:24 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.