2018 rok

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia

Załatwiający petycję (imię i nazwisko)

Sposób załatwienia petycji

Uwagi

1.

04.05.2018 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

dot. projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

04.08.2018 r.

Jerzy Kacprowicz

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

2.

22.08.2018 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

22.11.2018 r.

Agnieszka Socha

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

3.

14.09.2018 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

dot. efektywności energetycznej - optymalizacja kosztów w JST

14.12.2018 r.

Jerzy Kacprowicz

Krzysztof Wiśniewski

Agnieszka Socha

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

4.

28.09.2018 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

dot. V edycji Programu „Wzorowa Łazienka” dla szkół podstawowych

28.12.2018 r.

Anna Biernacka

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

5.

09.11.2018 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

jawność i transparentność poprzez informatyzację Gmin - elektronizacja zamówień publicznych

09.02.2019 r.

Krzysztof Wiśniewski

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2018 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Czech
Ilość wyświetleń: 392
30 stycznia 2019 13:31 (Michał Czech) - Zmiana treści zakładki.
13 grudnia 2018 15:09 (Michał Czech) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2018 12:01 (Michał Czech) - Zmiana treści zakładki.