2017 rok

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia

Załatwiający petycję (imię i nazwisko)

Sposób załatwienia petycji

Uwagi

1.

14.02.2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Usprawnienie organizacji działania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

14.05.2017 r.

Michał Czech

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

2.

19.05.2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

dot. przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

19.08.2017 r.

Jolanta Szaraszek

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

3.

22.06.2017 r.

WESTRAND
M. Szatkowski
Sp. J.
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa

dot. polityki zapobiegania uciążliwości zapachowej

22.09.2017 r.

Estera Pawełczak

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

4.

05.09.2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

dot. przekazania informacji podległym Szkołom Podstawowym o IV edycji Programu „Wzorowa Łazienka”

05.12.2017 r.

Anna Biernacka

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

5.

14.09.2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

dot. przekazania informacji Dyrektorom Szkół o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

14.12.2017 r.

Anna Biernacka

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

6.

18.09.2017 r.

Grupa
Aztekium.pl

Petycja w sprawie udzielenia wsparcia szkołom

18.12.2017 r.

Anna Biernacka

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

7.

29.09.2017 r.

Stowarzyszenie
Pracownia Sławsk
Sławsk 51
62-586 Rzgów

Sołtys Wsi Sławsk
Wiesław Czaja

Wyrażenie potrzeby utworzenia w sławskim Domu Kultury stanowiska Animatora Kultury

29.12.2017 r.

Biuro Rady

Maria Pakulska

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

8.

02.10.2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki „Wiarygodna Firma” z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy

02.01.2018 r.

Aldona Kasprzak

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

9.

23.11.2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

dot. sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

23.02.2018 r.

Jerzy Kacprowicz

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

10.

05.12.2017 r.

Szulc-Efekt
sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

dot. dokonania wewnętrznej analizy stanu faktycznego panującego w Jednostkach Oświatowych w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

05.03.2018 r.

Anna Biernacka

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2018 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Czech
Ilość wyświetleń: 278
06 czerwca 2018 13:55 (Michał Czech) - Zmiana treści zakładki.
06 czerwca 2018 13:38 (Michał Czech) - Dodanie nowej zakładki.